google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dilluns, 19 de setembre de 2011

Presentació Curs 2011 - 2012

Benvolgudes famílies,

En començar aquest nou curs escolar 2011-12, l’Equip Directiu i el Claustre de mestres volem saludar-vos i donar-vos de nou la benvinguda a la nostra escola.

En aquesta guia que us fem arribar hi trobareu la informació necessària pel que fa als aspectes bàsics de l’estructura, l’organització i el funcionament de l’escola per aquest curs que ara iniciem.

També us volem animar a participar activament en totes les activitats dirigides a les famílies i que seguiu de prop l’evolució acadèmica dels vostres fills i filles.

El curs passat us vam presentar la Carta de Compromís Educatiu amb la finalitat de potenciar la comunicació, participació, implicació i compromís entre els centres i les famílies en l’educació dels infants.

Aquest curs el Departament d’Ensenyament ha posat en marxa el Suport Escolar Personalitzat (SEP) a les escoles públiques, com alternativa a supressió de la sisena hora. Aquest suport està adreçat a les escoles d’infantil i primària amb l’objectiu de donar un suport individualitzat o en petit grup per reforçar els aprenentatges bàsics dels alumnes, tant pels que necessiten reforçar la lectura o escriptura, pels que presenten retards en els aprenentatges bàsics, com per l’alumnat d’altes capacitats.

Així mateix, considerem imprescindi­ble recordar-vos la importància de la vos­tra implicació en el funcionament dels òrgans que us representen dins la Comunitat Educativa a la que tots pertanyem: el Consell Escolar i l’As­so­cia­ció de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).

Us demanem que llegiu amb atenció aques­ta Guia i els comunicats i informes que us aniran arribant al llarg del curs, ja que són uns dels ins­tru­ments bàsics de comunicació entre l’escola i les famílies.

Rebeu una cordial salutació i, com sempre, restem a la vostra disposició.