google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

On volem arribar?

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

L’organització del centre
Establir línies de participació i consens en el funcionament del claustre.
Desenvolupar el treball escolar a partir del treball dels nivells i els cicles i la seva coordinació.

La formació 
Millorar la qualitat de la docència a través de la formació continuada
Millorar la formació i la integració de l’alumnat a través del treball competencial.

Les famílies
Afavorir la participació de les famílies en les diferents activitats del centre.
Mantenir informades i implicades les famílies en el model educatiu del centre i en el desenvolupament escolar de l’alumnat.

L'alumnat
Aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català, el castellà, i l’anglès.
Preparar l’alumnat per a la convivència en el respecte mutu i a ser conseqüent amb el dret de les minories, respectant i valorant les diferències culturals.
Compensar i contrarestar les mancances de cada alumne, donant-li a cadascú l’atenció que convingui segons les seves necessitats.
Donar a l’alumnat instruments de coneixements necessaris per a l’adquisició de les noves tecnologies com a eines innovadores de l’aprenentatge. 

La projecció social
Conèixer la realitat del seu entorn i al mateix temps animadora de valors culturals que proporcionen l’ocasió de viure les festes i tradicions que facilitaran la integració dels alumnes d’altres cultures.
Donar a conèixer i fer partícip a la comunitat de les diferents activitats del centre