google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

Normes Generals


v Els alumnes han d’entrar puntualment a l’Escola. Els pares o tutors d’aquells alumnes que arriben tard hauran d’adreçar-se a Secretaria per a justificar el retard. Es prega a les famílies que vinguin a recollir els alumnes puntualment.

v Educació Infantil: l’entrada i sortida es realitza per la porta del carrer Maria Castillo. Els pares o familiars acompanyaran els seus fills fins les fileres de cada classe (P4 i P5 porta lateral; P3 porta principal). L’alumnat de P3 i P4 es recollirà a l’aula (per la porta del pati) i l’alumnat de P5 sortirà per la porta lateral de l’edifici d’Infantil.

v Primària: els pares o familiars acompanyaran els seus fills fins la porta d’entrada exterior; només en cas d’urgència els pares entraran per tal de comunicar alguna cosa a la tutora o tutor.

v L’alumnat de C. Inicial entrarà per la porta principal del carrer Rosa Sensat; l’alumnat de cicle mitjà i superior ho farà per la porta de l’extrem del mateix carrer (pati). Tots sortiran per la porta principal.

v Preguem que no s’entri al recinte escolar a les hores d’entrada i sortida de l’alumnat.

v Els pares o mares que vulguin que el seu fill o filla marxi sol/sola cap a casa, cal que acudeixin a Secretaria per omplir l’autorització. Cap nen/nena no marxarà sol/sola cap a casa si no es presenta prèviament l’autorització signada.

v Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit a la tutora o tutor.

v És obligatori que els alumnes portin tot el material escolar que se’ls demana. Les famílies han de marcar amb el nom tot el material i tota la roba de l’alumne/a.

v El Reglament de Règim Intern de l’Escola contempla que no està permès portar sucs, batuts o aliments amb xocolata per a l’esmorzar de l’escola.

Cal que les famílies estiguin al cas dels correus electrònics i les circulars que portin els nens i les nenes, ja que sovint hi ha informació molt rellevant: beques i ajuts, sortides, excursions i terminis de pagament, festes i celebracions…

Se seguirà el règim disciplinari quan hi hagi conductes contràries a les normes de convivència.