google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

Com ens organitzem?Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat i per assegurar la nostra identitat com a centre, establirem una sèrie de principis que ens ajudin a definir la nostra estructura organitzativa. 
 Dividirem els nostres criteris en àmbit pedagògic, àmbit de gestió dels recursos humans i materials i àmbit organitzatiu, tenint en compte l’organització dels alumnat dins del centre , atenent les seves característiques i la diversitat, i també, l’ organització del professorat que ens ajudi a assolir els nostres objectius i treure el màxim rendiment del nostre alumnat.
Tots aquests aspectes lligats amb el tipus de lideratge que s’exerceixi al centre i dels equips de treball i coordinació que se’n derivi.