google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dimarts, 11 de gener de 2011

El personal docent i no docent (Curs 2010 - 2011)

1.1 El claustre de mestres

Educació Infantil:

P-3 A : Cristina Ferré P-3 B: M. José Heras

P-3 A-Suport primària: Lorena Chabuch

P-4 A: Nelly Monné P-4 B: Isabel Aguiló

P-4 A - Suport infantil: Sílvia Arnau

P-5 A: Judiht Pascual P-5 B: Belén Martí

Suport infantil : Lola González

Suport infantil : Mònica Hubet

Educació Primària

1r A: Núria Tomàs 1r B: Noelia Maldonado

1r B: Olga Hernàndez 1r B - 5è C: Sandra Folch

2n A: Ester Rabasó 2n B: Enriqueta del Olmo

3r A : Caterin Pisabarro 3r B : Carme Bonet

4t A : Jordi Garcia 4t B : M. Eugènia Bové

5è A: Nazaret Borges 5èA - Música: Esther Ruiz

5è B : Eila Fernández 5è C : Carmen Expósito

6è A: Sergio Pedrós 6è B : Jordi Tomàs

6è C: Raquel Cáceres

Aula Acollida: Frangi Gutiérrez

Suport Primària: Ana M. Martínez

Especialistes

Ed. Especial Infantil : Victòria Garcia

Ed. Especial Primària: Maite Masagué

Anglès: Carme Olivera Anglès: Rosana Alonso

Música: Maria Quesada Música: Irene Salas

Religió: Raquel Fernández

Ed. Física: Àlex Pulet Ed. Física: Sebastià Roig

Equip Directiu

Secretària: Glòria Garriga

Cap d’estudis: Marian Castillo

Directora: Anna Llop

1.2 Altres

Teatre: Magda Hernández Logopeda: Neus Puig

Fisioterapeuta: Sonia Higueras

Plàstica: Anna Tiñena TEI: Laura Loran

Vetlladora: Neus de Sa Vetlladora: Mercè Farré

1.3 Personal de Serveis i Administració

Conserge: Pasqual Domingo

Administrativa: Sílvia Palomar