google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

Recursos humans


El Claustre està format pel professorat que correspon a un centre de dues línies segons el càlcul de plantilles que estableix el Departament d’Ensenyament.
Comptem amb un conserge i una administrativa a jornada complerta .
L’equip de coordinació està integrat per un coordinador d’Educació Infantil, tres coordinadores de Primària (Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior), un coordinador Lingüístic, un coordinador d’Informàtica i un coordinador de Riscos Laborals.

El centre rep el suport de l’EAP, CREDA per al tractament específic dels alumnes que així ho necessiten. El centre disposa també d’una Tècnica d’Educació Infantil i una Vetlladora. 

Manté col·col·laboració amb els serveis socials de l’Ajuntament.
L’AMPA ofereix el servei de guarderia de les 7,30 h. fins les 9,00h, per als nens d’Educació Infantil i d’Educació Primària. També ofereix i gestiona el servei de menjador i organitza les diverses activitats extraescolars que es realitzen al centre i que han estat aprovades pel Consell Escolar.