google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dimecres, 21 de setembre de 2011

GUIA ESCOLAR 2011 - 2012

1. Horari

Dels Alumnes

L’horari d’entrada i sortida de l’escola per a l’alumnat d’Educació Infantil i d’Educació Primària és de 9.00 a 12.30 hores, al matí, i de 15.00 a 16.30 hores, a la tarda.

De Secretaria i Direcció

L’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 9.00 a 12.30 hores.

Qualsevol variació de les dades familiars s’ha de comunicar directament, per escrit, al centre i a l’AMPA.

L’horari d’atenció de direcció cal concertar-lo prèviament.

2. Transport escolar

Totes aquelles famílies que necessitin disposar de transport escolar per als seus fills/es caldrà que s’adrecin a l’Ajuntament de Salou, al c/ Advocat Gallego, 2

Tel. 977 309 219.

3. AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) és el principal instrument de participació de les famílies en el funcionament de l’escola i és molt important que tothom en formi part.

Els socis disposen de descomptes i beneficis en totes les activitats que organitza l’AMPA, com la venda de xandalls i bata, el servei de menjador o el servei d’ acollida matinal.

Horari: dilluns de 9.15 a 10.15 h, dimarts de 15.15 a 16.15 h i dijous de 11.45 a 12.15 hores.

Tel. 977354679

4. Servei de menjador

Cal adreçar-se a l’oficina de l’AMPA.

Per fer ús del servei de menjador serà impres­cindible haver comprat prèviament el tiquet.

La bústia per a dipositar els tiquets la trobareu al costat de la porta principal de primària i Infantil (a l’exterior).

Els alumnes que utilitzin el servei de menjador escolar hauran de complir la normativa específica d’aquest servei i de la qual se n’informarà als usuaris.

Tel. 977354679

5. Servei d’ acollida matinal

Cal adreçar-se a l’oficina de l’AMPA. Tel. 977354679

El servei s’ofereix de 7.30 a 9.00 hores.

6. Educació Física i bata.

Tot l’alumnat ha de portar l’equip d’ educació física i la bata. És obligatori marcar tota la roba. Els alumnes de Primària han de portar, a més a més, un necesser amb el material d’higiene (samarreta, tovallola petita, sabó i pinta).

La bata i l’equipament d’educació física es poden adquirir a l’oficina de l’AMPA.

7. Banc de llibres

És un projecte del Centre i l’AMPA, aprovat pel Consell Escolar, en què la idea bàsica és la reutilització de llibres de text d’un any per l’altre. A més de reduir les despeses econòmiques de les famílies, fomentem valors com la responsabilitat i el respecte pels llibres. També potenciem una escola sostenible i respectuosa amb el medi ambient, promovem la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos existents.

Demaneu informació per formar-ne part.

8. SEP (suport escolar personalitzat)

Aquest curs, el Departament d’Ensenyament ha previst que a tots els centre es dediquin unes hores del professorat al SEP (suport escolar personalitzat). Suport que podrà ser d’atenció dins a l’aula o bé d’ampliació de l’horari lectiu per aquells nens que ho necessitin. L’ampliació serà de d’un hora durant dos dies a la setmana, dilluns i dimecres pels alumnes de Cicle Inicial i 6è de Cicle superior. Aquests s’ organitzaran segons les instruccions del Departament i es comunicarà a les famílies afectades.

9. Sortides

El centre, en iniciar el curs, programa sortides i activitats fora del centre escolar per tal de completar el treball de l’aula. Per a cadascuna d’aquestes activitats, rebreu tota la informació necessària juntament amb el full d’autorització.

L’alumne/a que no porti el full d’autorització signada no podrà realitzar l’activitat.

10. Salut escolar

S’haurà de comunicar al centre si els alumnes tenen algun problema de salut o al·lèrgia.

En cas de malaltia infecciosa i/o contagiosa, l’alumne/a no podrà assistir al centre fins que no estigui recuperat i hagi fugit el perill de contagi.

Cal que les famílies prestin atenció a les circulars informatives i prenguin les mesures pertinents en cas de malalties o contagis.

Se seguirà el calendari del programa de salut escolar que depèn de l’Institut Català de la Salut i el CAP del municipi que inclouen revisions dentals i vacunacions.

El centre no pot administrar cap medicament als alumnes.

11. Pla de consum de fruita a les escoles

Durant 1 setmana al mes es repartirà fruita per esmorzar a l’alumnat de Primària.

Es treballarà la importància d’una alimentació variada i saludable.

12. Funcionament general del Centre.

Normes generals.

v Els alumnes han d’entrar puntualment a l’Escola. Els pares o tutors d’aquells alumnes que arriben tard hauran d’adreçar-se a Secretaria per a justificar el retard. Es prega a les famílies que vinguin a recollir els alumnes puntualment.

v Educació Infantil: l’entrada i sortida es realitza per la porta del carrer Maria Castillo. Els pares o familiars acompanyaran els seus fills fins les fileres de cada classe (P4 i P5 porta lateral; P3 porta principal). L’alumnat de P3 i P4 es recollirà a l’aula (per la porta del pati) i l’alumnat de P5 sortirà per la porta lateral de l’edifici d’Infantil.

v Primària: els pares o familiars acompanyaran els seus fills fins la porta d’entrada exterior; només en cas d’urgència els pares entraran per tal de comunicar alguna cosa a la tutora o tutor.

v L’alumnat de C. Inicial entrarà per la porta principal del carrer Rosa Sensat; l’alumnat de cicle mitjà i superior ho farà per la porta de l’extrem del mateix carrer (pati). Tots sortiran per la porta principal.

v Preguem que no s’entri al recinte escolar a les hores d’entrada i sortida de l’alumnat.

v Els pares o mares que vulguin que el seu fill o filla marxi sol/sola cap a casa, cal que acudeixin a Secretaria per omplir l’autorització. Cap nen/nena no marxarà sol/sola cap a casa si no es presenta prèviament l’autorització signada.

v Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit a la tutora o tutor.

v És obligatori que els alumnes portin tot el material escolar que se’ls demana. Les famílies han de marcar amb el nom tot el material i tota la roba de l’alumne/a.

v El Reglament de Règim Intern de l’Escola contempla que no està permès portar sucs, batuts o aliments amb xocolata per a l’esmorzar de l’escola.

v Cal que les famílies estiguin al cas de les circulars que portin els nens i les nenes, ja que sovint hi ha informació molt rellevant: beques i ajuts, sortides, excursions i terminis de pagament, festes i celebracions…

Se seguirà el règim disciplinari quan hi hagi conductes contràries a les normes de convivència.