google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

Línia metodologicaLa línia metodològica de l’escola està encaminada a potenciar un model didàctic que guií l’alumnat en l’adquisició de les competències a través del treball, per tal d’adquirir habilitats que els ajudin a conduir el seu propi aprenentatge i a fomentar el sentit crític tot controlant i gestionant de manera eficaç els seus processos d’aprenentatge i orientar-los en l’adquisició d’objectius personals per tal que esdevinguin ciutadans conscients i compromesos amb la societat.

L’escola potenciarà una línia metodològica inclusiva, basada en el principi de respecte a la diversitat, tant de capacitats, interessos, ritmes de treball i del procés evolutiu dels alumnes. L’escola no fomentarà la competitivitat entre els alumnes sinó la cooperació.
Potenciarem el coneixement de les llengües com a eina de comunicació intercultural.
Utilitzarem les noves tecnologies com a eines mediadores per a l’aprenentatge.
La motivació ha de ser el pilar de la nostra tasca diària, cal abonar-la amb treball, constància, participació i creativitat. Participació que no s’ha de reduir únicament a la dels mestres, sinó que cal crear els mecanismes necessaris i eficients per tal que els pares i les mares i la resta de membres de la comunitat educativa se sentin il·lusionats i partícips en el nostre projecte d’escola .
Això, és clar, no s’aconseguirà si abans no assolim un ambient de treball agradable i distès, on els mestres puguin realitzar-se i gaudir professionalment.