google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dimarts, 9 de setembre de 2008

GUIA CURS 2008 - 2009

Benvolgudes famílies,

En començar aquest nou curs escolar 2008-2009, l’Equip Directiu i el Claustre de professors i professores volem saludar-vos i donar-vos una altra vegada la benvinguda a la nostra escola.

En aquesta guia que us fem arribar hi trobareu la informació necessària pel que fa als aspectes bàsics de l’estructura, l’organització i el funcionament del col·legi per aquest curs que ara iniciem.

També us volem animar a participar activament en totes les activitats dirigides a les famílies i que seguiu de prop l’evolució acadèmica dels vostres fills i filles.

Així mateix, considerem imprescindi­ble recordar-vos la importància de la vos­tra implicació en el funcionament dels òrgans que us representen dins la Comunitat Educativa a la que tots pertanyem: el Consell Escolar i l’As­so­cia­ció de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).

Si-us-plau, llegiu amb atenció aques­ta Guia i els comunicats i informes que us aniran arribant al llarg del Curs, ja que seran uns dels ins­tru­ments bàsics de comunicació entre el col·legi i vosaltres.

Rebeu una cordial salutació i, com sempre, restem a la vostra disposició.1. El personal docent i no docent


1.1 El claustre de mestres

Educació Infantil:
P-3 Judiht Pascual / Belén Martí
P-4 Lola González / Mònica Hubet
P-5 Anna Mercadé / Isabel Aguiló i Judit Vall
Suport Esther Rovira i Cristina García / Leticia Madrid

Educació Primària
1r Núria Tomàs / Rosa Aguilera i Dolors Casas
2n Ester Rabasó / Enriqueta del Olmo
3r Pineda Anton / Carme Bonet / Anna M. Martínez i Maria Rubio
4t Raquel Cacéres / M. Eugènia Bové / Frangi Gutiérrez
5è Eila Fernández / Sandra Rico
6è Glòria Garriga
Suport Conxita Segarra / Marian Castillo

Especialistes
Educació Física Àlex Pulet / Sebastià Roig
Educació Musical Sergio Pedrós / Maria Quesada i Núria Vilalta
Anglès Carmen Olivera / Olga Jordà
Educació Especial Maite Masagué / Noelia Maldonado
Aula d’Acollida Lluïsa Ballabriga / Anna Llop
Religió Raquel Fernández

Equip Directiu
Directora Anna Llop
Cap d’Estudis Marian Castillo
Secretària Maria Quesada

1.2 Personal de Serveis i Administració
Consergeria Pascual Domingo
Administrativa Sílvia Palomar

1.3 Altres
Psicopedagoga A determinar
CREDA Logopeda Neus Puig
Treballadora Social Rosario Moreno
Assessora Plàstica A determinar
Monitora Teatre Magda Hernández
Tècnic d’Esports Daniel Sabaté


2. Calendari

Segons el Departament d’Educació de la Generalitat, el calendari per al proper curs serà el següent:

Inici de les classes
15 de setembre en jornada de matí i tarda
Vacances de Nadal
del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos
Vacances de Setmana Santa
del 6 al 13 d’abril, ambdós inclosos
Dies festius
el 8 de desembre de 2008 / l’1 de maig de 2009
Dies de lliure disposició
31 d’octubre de 2008 / 9 de febrer de 2009
30 d’abril de 2009
Jornada única
del 15 al 22 de juny de 2009 de 09:00 a 13:00 h
Finalització de les classes
23 de juny de 2009


3. Horari


3.1 Dels Alumnes
L’horari d’entrada i sortida de l’escola per als alumnes d’Educació Infantil és:
de 09:30 a13:00 hores i de 15:00 a 16:30 hores.
L’horari d’entrada i sortida de l’escola per a l’Educació Primària és:
de 08:30 a13:00 hores i de 15:00 a 16:30 hores.

3.2 De Secretaria i Direcció
L’horari de secretaria és de dimarts a divendres de 8:30h a 11:00h.
L’horari de direcció és de dilluns de 12:00h a 13:00h i el dijous de 8:30h a 9:30h amb cita concertada previament.

3.3 Actualització de dades
Qualsevol variació de les dades familiars s’ha de comunicar directament, per escrit, a l’administrativa del centre i a l’AMPA.


4. Transport escolar


Totes aquelles famílies que necessitin disposar de transport escolar per als seus fills caldrà que s’adrecin a l’Ajuntament de Salou, al c/ Advocat Gallego, 2. Tf. 977 309 219.

5. AMPA


L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) és el principal instrument de participació de les famílies en el funcionament de l’escola i és molt important que tothom en formi part.
Els socis disposen de descomptes i beneficis en totes les activitats que duu a terme l’AMPA, com la venda de xandalls i bata, el servei de menjador o el servei de guarderia.
Horari: dilluns i dimecres de 8:30h a 10:00h i dimarts de 15:00h a 16:00h.


6. Servei de menjador


Cal adreçar-se a l’oficina de l’AMPA, que romandrà oberta dilluns i dimecres de 8:30h a 9:30h i dimarts i dijous de 15:00h a 16:00h. Tf. 977 388 109
Preu menjador alumnes fixes:
6,25 € per àpat (socis AMPA)
Preu menjador alumnes eventuals:
7,50 € per àpat (socis AMPA)
(Es venen paquets de cinc tiquets).
El preu per als no socis es comunicarà abans de l’inici del curs.
Per fer ús del servei de menjador serà impres­cindible haver comprat previament el tiquet.
La bústia per a dipositar els tiquets la trobareu al costat de la porta principal (a l’exterior).
És obligatori portar una bata diferent de la de l’escola i
el material d’higiene (necesser amb raspall i pasta de dents només a Primària) a l’hora del menjador serà opcional. Els alumnes que utilitzin el servei de menjador escolar hauran de complir la normativa específica d’aquest servei i de la qual se n’informarà als usuaris.


7. Servei de guarderia


Cal adreçar-se a l’oficina de l’AMPA, que romandrà oberta dilluns i dimecres de 8:30h a 10:00h i dimarts de 15:00h a 16:00h. Tf. 977388109
El servei de guarderia s’ofereix de 7:30h a 9:30h (cal un mínim de 10 alumnes).
Preu dues hores:
70 € al mes (de 7:30 o d’abans de les 8:30h a 9:30h)
Preu 1 hora:
50 € al mes (8:30h a 9:30h)

8. Servei d’acollida matinal


Servei gratuït del Departament d’Educació només per als alumnes d’Infantil que tinguin germans a Primària: de 8:30h a 9:30h.


9. Educació Física i bata.


A partir de P-3 l’alumnat ha de portar l’equip d’ educació física i la bata. És obligatori marcar tota la roba. Els alumnes de Primària han de portar, a més a més, un necesser amb el material d’higiene (samarreta, tovallola petita, sabó i pinta).
La bata i l’equipament d’educació física es poden adquirir a l’oficina de l’AMPA que romandrà oberta dilluns i dimecres de 8:30h a 9:30h i dimarts i dijous de 15:00h a 16:00h. Tf. 977 388 109


10. Sortides


El centre, en iniciar el curs, programa sortides d’un dia o bé de mitja jornada per tal de completar el treball de l’aula. Per a cadascuna d’aquestes activitats, rebreu amb el full d’autorització, tota la informació necessària.

L’alumne/a que no porti el full d’autorització signada no podrà fer l’activitat.


11. Salut escolar


S’haurà de comunicar al centre si els alumnes tenen algun problema de salut o al·lèrgia.
En cas de malaltia infecciosa i/o contagiosa, l’alumne/a no podrà assistir al centre fins que no estigui recuperat i hagi fugit el perill de contagi.
Cal que les famílies prestin atenció a les circulars informatives i prenguin les mesures pertinents en cas de malalties o contagis (polls).
Se seguirà el calendari del programa de salut escolar que depén de l’Institut Català de la Salut i el Cap del municipi que inclouen revisions dentals i vacunacions.
El centre no pot administrar cap medicament als alumnes.


12. Funcionament general del Centre.


Normes generals.

*Els alumnes han d’entrar puntualment a l’Escola. Els pares o tutors d’aquells alumnes que arriben tard hauran d’adreçar-se a Secretaria per a justificar el retard.
*Es prega a les famílies que vinguin a recollir els alumnes, que ho facin puntualment.
*Primària: els pares o familiars acompanyaran els seus fills fins la porta d’entrada; només en cas d’urgència els pares entraran per tal de comunicar alguna cosa a la tutora o tutor.
*Preguem que no s’entri al recinte escolar a les hores d’entrada i sortida.
*Tots els alumnes entraran per la porta de l’extrem del carrer de Rosa Sensat (pati) i sortiran per la porta principal.
*Cap nen/nena no marxarà sol/sola cap a casa si no es presenta prèviament l’autorització signada. Els pares o mares que vulguin que el seu fill o filla marxi sol/sola cap a casa, cal que acudeixin a Secretaria per omplir l’autorització.
*Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit a la tutora o tutor.
*És obligatori que els alumnes portin tot el material escolar que se’ls demana.
*Les famílies han de marcar tot el material i tota la roba de l’alumne/a.
*El Reglament de Règim Intern de l’Escola contempla que no està permès portar sucs, batuts o aliments amb xocolata per a l’esmorzar de l’escola.
*Cal que les famílies estiguin al cas de les circulars que portin els nens i les nenes, ja que sovint hi ha informació molt rellevant: beques i ajuts, sortides, excursions i terminis de pagament, festes i celebracions…
*Se seguirà el règim disciplinari quan hi hagi conductes contràries a les normes de convivència.