google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dimarts, 20 de setembre de 2011

1. Personal docent i no docent

1.1 El claustre de mestres

Educació Infantil:

P-3 Lola Gonzàlez / Mònica Hubet / Rosana Baeza

P-4 Cristina Ferré / Mª José Heras

P-5 Nelly Monné / Diana Laguarta

Suport Judiht Pascual / Belén Martí

Mestre d’anglès Andreu Lucas

Educació Primària

1r Ester Rabasó / Enriqueta del Olmo

2n Núria Tomàs/ Victòria Parras

3r Pilar Munté / M. Eugènia Bové

4t Glòria Garriga / Carme Bonet

Jordi Tomàs/ Raquel Càceres

Nazaret Borges / Genis González /Alex Pulet

Suport Anna Llop / Marian Castillo

Especialistes

Educació Física Àlex Pulet / Sebastià Roig

Educació Musical Pere Pons

Anglès Carmen Olivera / Rosana Alonso/ Andreu Lucas

Educació Especial Maite Masagué / Victòria Garcia

Aula d’ Acollida Anna Martínez

Religió Raquel Fernández

Equip Directiu

Directora Anna Llop

Cap d’Estudis Marian Castillo

Secretària Glòria Garriga

1.2 Personal de Serveis i Administració

Consergeria Pascual Domingo

Administrativa Sílvia Palomar

1.3 Altres

Coordinador LIC Joan Chavarria

Psicopedagoga Pilar Masdeu

Logopeda Neus Puig

Fisioterapeuta Sònia Higueras

Treballadora Social Rosario Moren

Monitora Teatre Magda Hernández

Assessora Plàstica Anna Tiñena

Tècnica EI Laura Loran

Vetlladores Neus de Sa / Mercè Farré