google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dijous, 8 d’octubre de 2009

Presentació

Benvolgudes famílies,

En començar aquest nou curs escolar 2009-10, l’Equip Directiu i el Claustre de professors i professores volem saludar-vos i donar-vos una altra vegada la benvinguda a la nostra escola.

En aquesta guia que us fem arribar hi trobareu la informació necessària pel que fa als aspectes bàsics de l’estructura, l’organització i el funcionament del col·legi per aquest curs que ara iniciem.

També us volem animar a participar activament en totes les activitats dirigides a les famílies i que seguiu de prop l’evolució acadèmica dels vostres fills i filles.

Així mateix, considerem imprescindible recordar-vos la importància de la vostra implicació en el funcionament dels òrgans que us representen dins la Comunitat Educativa a la que tots pertanyem: el Consell Escolar i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).

Si-us-plau, llegiu amb atenció aquesta Guia i els comunicats i informes que us aniran arribant al llarg del Curs, ja que seran uns dels instruments bàsics de comunicació entre el col·legi i vosaltres.

Rebeu una cordial salutació i, com sempre, restem a la vostra disposició.

El personal docent i no docent (Curs 2009 - 2010)

1. El personal docent i no docent

1.1 El claustre de mestres

Educació Infantil:
P-3 Nelly Monné/ Isabel Aguiló/ Gemma Mifsud
P-4 Judiht Pascual / Belén Martí
P-5 Lola Gonzàlez / Mònica Hubet
Suport Mª José Heras/ Cristina Ferré

Educació Primària
1r Ester Rabasó / Enriqueta del Olmo
2n Núria Tomàs / Noèlia Maldonado
3r Ester Talarn/ M. Eugènia Bové
4t Gemma Subirats/ Carme Bonet / Anna M. Martínez
5è Sergio Pedrós / Jordi Tomàs/ Nazaret Borges
6è Eila Fernández/ Frangi Gutiérrez
Suport Anna Llop / Marian Castillo/ Glòria Garriga/ Misericòrdia Torres

Especialistes
Educació Física Àlex Pulet / Sebastià Roig
Educació Musical Maria Quesada / Gemma Mifsud
Anglès Carme Olivera / Rosana Alonso
Educació Especial Maite Masagué / Victoria Garcia
Aula d’Acollida Anna Mercadé / Raquel Cáceres
Religió Raquel Fernández

Equip Directiu
Directora Anna Llop
Cap d’Estudis Marian Castillo
Secretària Glòria Garriga

1.2 Personal de Serveis i Administració
Consergeria Pascual Domingo
Administrativa Sílvia Palomar

1.3 Altres
Psicopedagoga Pilar Masdeu
Logopeda Neus Puig
Treballadora Social Rosario Moreno
Monitora Teatre Magda Hernàndez
Assessora Plàstica Anna Tiñena
Tècnica EI Laura Loran
Vetlladores Neus de Sa / Mercè Farré

AMPA

5. AMPA
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) és el principal instrument de participació de les famílies en el funcionament de l’escola i és molt important que tothom en formi part.
Els socis disposen de descomptes i beneficis en totes les activitats que duu a terme l’AMPA, com la venda de xandalls i bata, el servei de menjador o el servei de guarderia.

Guia del curs escolar 2009-2010

2. Calendari

Segons el Departament d’Educació de la Generalitat, el calendari per aquest curs serà el següent:

Inici de les classes 14 de setembre en jornada de matí i tarda.
Vacances de Nadal del 23 de desembre de 2009 al 7 de gener de 2010, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa Del 27 de març al 5 d’abril de 2010, ambdós inclosos.
Dies festius 12 d’octubre /30 d’octubre/ 8 de desembre/ 5 de febrer/
Dies de lliure disposició 7 de desembre / 8 de febrer / 3 de maig
Jornada única El 22 de desembre de 2009.
Del 7 al 22 de juny de 2010 de 09:00 a 13:00 h
Finalització de les classes 22 de juny de 2010

3. Horari
3.1 Dels Alumnes
L’horari d’entrada i sortida de l’escola per als alumnes d’Educació Infantil és:
de 09:30 a 13:00 hores i de 15:00 a 16:30 hores.
L’horari d’entrada i sortida de l’escola per a l’Educació Primària és:
de 08:30 a 13:00 hores i de 15:00 a 16:30 hores.
3.2 De Secretaria i Direcció
L’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 8:40h a 11:00h.
L’horari de direcció és de dilluns de 9:30h a 10:30h i el divendres d’ 11:00h a 12:00h amb cita concertada prèviament.
3.3 Actualització de dades
Qualsevol variació de les dades familiars s’ha de comunicar directament, per escrit, a l’administrativa del centre i a l’AMPA.

4. Transport escolar

Totes aquelles famílies que necessitin disposar de transport escolar per als seus fills caldrà que s’adrecin a l’Ajuntament de Salou, al c/ Advocat Gallego, 2. Tf. 977 309 219.


5. Servei de menjador
Cal adreçar-se a l’oficina de l’AMPA, que romandrà oberta dilluns i dimecres de 8:30h a 9:30h i dimarts i dijous de 15:00h a 16:00h.
Tf. 608276325 / 608276315
Preu menjador alumnes fixes: 6,25 € per àpat (socis AMPA)
Preu menjador alumnes eventuals: 7,50 € per àpat (socis AMPA)
(Es venen paquets de cinc tiquets).
El preu per als no socis es comunicarà abans de l’inici del curs.
Per fer ús del servei de menjador serà impres¬cindible haver comprat prèviament el tiquet.
La bústia per a dipositar els tiquets la trobareu al costat de la porta principal
(a l’exterior).
És obligatori portar una bata diferent de la de l’escola i
el material d’higiene (necesser amb raspall i pasta de dents només a Primària) a l’hora del menjador serà opcional. Els alumnes que utilitzin el servei de menjador escolar hauran de complir la normativa específica d’aquest servei i de la qual se n’informarà als usuaris.

6. Servei de guarderia
Cal adreçar-se a l’oficina de l’AMPA, que romandrà oberta dilluns i dimecres de 8:30h a 10:00h i dimarts de 15:00h a 16:00h. Tf. 608276325 / 608276315
El servei de guarderia s’ofereix de 7:30h a 9:30h (cal un mínim de 10 alumnes).
Preu dues hores: 70 € al mes (de 7:30 o d’abans de 8:30h a 9:30h)
Preu 1 hora: 50 € al mes (8:30h a 9:30h)

7. Servei d’acollida matinal
Servei gratuït del Departament d’Educació només per als alumnes d’Infantil que tinguin germans a Primària: de 8:30h a 9:30h.

8. Educació Física i bata.
A partir de P-3 l’alumnat ha de portar el xandall d’ educació física i la bata. És obligatori marcar tota la roba. Els alumnes de Primària han de portar, a més a més, un necesser amb el material d’higiene (samarreta, tovallola petita, sabó i pinta).
La bata i l’equipament d’educació física es poden adquirir a l’oficina de l’AMPA que romandrà oberta dilluns i dimecres de 8:30h a 9:30h i dimarts i dijous de 15:00h a 16:00h. Tf. 608276325 / 608276315

9. Sortides
El centre, en iniciar el curs, programa sortides d’un dia, estades de dos o tres dies o bé activitats de mitja jornada per tal de completar el treball de l’aula. Per a cadascuna d’aquestes activitats, rebreu amb el full d’autorització, tota la informació necessària.
L’alumne/a que no porti el full d’autorització signada no podrà fer l’activitat.

10. Salut escolar
S’haurà de comunicar al centre si els alumnes tenen algun problema de salut o al•lèrgia.
En cas de malaltia infecciosa i/o contagiosa, l’alumne/a no podrà assistir al centre fins que no estigui recuperat i hagi fugit el perill de contagi.
Cal que les famílies prestin atenció a les circulars informatives i prenguin les mesures pertinents en cas de malalties o contagis (polls).
Se seguirà el calendari del programa de salut escolar que depèn de l’Institut Català de la Salut i el Cap del municipi que inclouen revisions dentals i vacunacions.
El centre no pot administrar cap medicament als alumnes.

Funcionament general del Centre.

Normes generals.

--Els alumnes han d’entrar puntualment a l’Escola. Els pares o tutors d’aquells alumnes que arriben tard hauran d’adreçar-se a Secretaria per a justificar el retard.
--Primària: els pares o familiars acompanyaran els seus fills fins la porta d’entrada; només en cas d’urgència els pares entraran per tal de comunicar alguna cosa a la tutora o tutor.
--Els alumnes de C. Inicial entraran per la porta principal; l’alumnat de cicle mitjà i superior ho farà per la porta de l’extrem del carrer de Rosa Sensat (pati). Tots sortiran per la porta principal.
Es prega a les famílies que vinguin a recollir els alumnes, que ho facin puntualment.
Preguem que no s’entri al recinte escolar a les hores d’entrada i sortida.
--Els pares o mares que vulguin que el seu fill o filla marxi sol/sola cap a casa, cal que acudeixin a Secretaria per omplir l’autorització. Cap nen/nena no marxarà sol/sola cap a casa si no es presenta prèviament l’autorització signada.
--Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit a la tutora o tutor.
--És obligatori que els alumnes portin tot el material escolar que se’ls demana.
--Les famílies han de marcar tot el material i tota la roba de l’alumne/a.
--El Reglament de Règim Intern de l’Escola contempla que no està permès portar sucs, batuts o aliments amb xocolata per a l’esmorzar de l’escola.
--Cal que les famílies estiguin al cas de les circulars que portin els nens i les nenes, ja que sovint hi ha informació molt rellevant: beques i ajuts, sortides, excursions i terminis de pagament, festes i celebracions…
--Se seguirà el règim disciplinari quan hi hagi conductes contràries a les normes de convivència.

dimecres, 7 d’octubre de 2009

Restalvia
Avui, 7 d'octubre els nens i nenes de 4rt hem fet el taller de reciclatge. "Restalvia".
Hem fet un moneder amb un tetra-brick.
Ha estat molt divertit.