google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dimecres, 6 de febrer de 2008

SERVEIS

MENJADOR

Cal adreçar-se a l'oficina de l'AMPA, que romandrà oberta dilluns i dimecres de 8:30 a 9:30h i dimarts i dijous de 15h a 16h. Telf: 977388109
Preu menjador alumnes fixes: 105 euros al mes.
Preu menjador alumnes eventuals: 7 euros al dia (es venen paquets de cinc tiquets).
És obligatori portar una bata diferent de la de l'escola i material d'higiene (necersser amb raspall i pasta de dents només a Primària) a l'hora del menjador.
Els alumnes que utilitzin el servei de menjador escolar hauran de complir la normativa específica d'aquets servei i de la qual se n'informarà als usuaris.

GUARDERIA

Cal adreçar-se a l'oficina de l'AMPA, que romandrà oberta dilluns i dimecres de 8:30h a 9:30h i dimarts i dijous de 15h a 16h. Telf: 977388109
El servei de guarderia s'ofereix de 7:30 a 9:30h.
Preu dues hores: 100 euors al mes ( de 7:30h o abans de les 8:30h a 9:30h).
Preu 1 hora: 60 euros al mes (8:30h a 9:30h).

D'ACOLLIDA MATINAL

Servei gratuït del Departament d'educació només per als alumnes d'infantil que tinguin germans a primària de 8:30h a 9:3oh.

TRANSPORT ESCOLAR

Totes aquelles famílies que necessitin disposar de transport escolar per als seus fills caldrà que s'adrecin a l'Ajuntament de Salou, al C/ Advocat Gallego, 2. Telf: 977309219.

HORARI

Horari dels alumnes
L'horari d'entrada i sortida de l'escola pels alumnes:
D'Educació Infantil és: 9:30 a 13hg i de 15h a 16:30h.
D'Educació Primària és: 8:30h a 13h i 15h a 16:30h.

De secretaria

Dilluns a divendres de 8:30h a 11h i dimarts de 15h a 16:30h.

De direcció
Dilluns de 12h a 13h i el dijous de 8:30 a 9:30 amb cita concertada prèviament.

dimarts, 5 de febrer de 2008

CALENDARI ESCOLAR

El calendari per al curs 2007 - 2008 serà el següent:
-Inici de les classes: el 12 de setembre en jornada de matí i tarda.
-Vaccances de Nadal: del 22 de setembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
-Vacances de Setmana Santa: del 15 de març al 24 de març ambdós inclosos.
-Dies festius:
12 d'octubre de 2007.
1 de novembre de 2007.
6 de desembre de 2007.
1 de maig de 2008.
-Dies de lliure disposició:
2 de novembre de 2007.
7 de desmbre de 2007.
2 de maig de 2008.
-Dies de festa local:
30 d'octubre de 2007.
25 de gener de 2008.
-Jornada única durant tot el mes de juny: de 9h a 13h.
-Finalització de les classes: el 19 de juny de 2008.

TRETS D'IDENTITAT DEL CENTRE

La societat es troba en un procés d’evolució constant, per tal d’adaptar aquest canvi a l’escola, és necessari crear un estil propi de treball escolar.

El respecte a les diferències, l’atenció a la diversitat i garantir un bon nivell educatiu en funció de les capacitats de cada alumne, són principis bàsics que l’escola té presents a l’hora de les seves concrecions curriculars i organització del centre.

És per això que:

.- L’escola ha de ser integradora i ha de tenir com a finalitat proporcionar una formació a tots els alumnes que afavoreixi l’equitativitat.
.- Ha de promoure els valors de respecte a la dignitat humana, llibertat, justícia, igualtat, democràcia, solidaritat, tolerància i defensa de la veritat.
.- Ha de potenciar una educació integral per aconseguir que els alumnes siguin capaços de cooperar i ser feliços amb les tasques realitzades, tinguin capacitat d’elecció, criteris propis i autonomia.
.- Ha de proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges instrumentals per desenvolupar les capacitats de sociabilitat, de relació i de descoberta, adequat a les seves característiques i a les seves experiències, per a la seva integració al món social i afectiu.
.- Davant la diversitat de característiques individuals dels alumnes, els i les mestres han de adequar la seva intervenció a les necessitats de cadascú, amb actituds positives, respectuoses i constructives..
- Ha de preparar els alumnes perquè, acabada l’educació primària, puguin incorporar-se als estudis de secundària.

ESPAIS FÍSICS DEL CENTRE

Els espais físics del centre són:

L’edifici d’educació infanti. Té:
- 6 aules - 1 aula d’informàtica -1 aula de psicomotricitat
- 1 aula de joc simbòlic - 1 sala de reunions - 1 habitació petita de magatzem
- 1 una aula de suport - 1 aula d’educació especial - serveis de wc pels alumnes i pels adults - El pati: amb un sorral - L’aula prefabricada del CEIP Salou II.

L’edifici d’educació primària. Té::
En la planta baixa trobem:
-el menjador amb la cuina -serveis de wc pels nens -un ascensor
-l’àrea d’administració -el despatx de l'AMPA -la biblioteca
-despatx de direcció -un petit despatx de reunions -serveis wc pels adults
-la sala de professors -una habitació petita de magatzem
-una habitació amb la multicopista i fotocopiadora.

En la primera planta:
-12 aules - 1 aula de música -1 una aula d’anglès
- 1 aula d’informàtica - 2 aules d’acollida - 3 aules de suport
- Serveis de wc pels nens. - 1 habitaciópetita de magatzem.

El tercer edifici és el gimnàs: que disposa de:
- 1 pista poliesportiva - 1 escenari - 2 sales de material

CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES

En aquests moments el Claustre de professors està format per 36 mestres:
6 mestres tutors d’educació infantil.
12 tutors d’educació primària.
2 mestres de suport a educació infantil i 2 a educació primària.
2 especialistes d’anglès.
2 d’educació física.
2 d’educació musical.
2 d’educació especial.
3 mestres a mitja jornada.
1 mestra de religió catòlica a temps parcial.

El centre rep el suport de l’EAP, CREDA per al tractament específic dels alumnes que així ho necessiten.
El centre disposa també d’una auxiliar d’educació especial.
Manté col·laboració amb els serveis socials de l’ajuntament.

CURS 2007 - 2008

La matrícula és de 437 alumnes, en aquests moments, aquesta xifra augmentarà al llarg del curs donat que sabem que aniran arribant nens nouvinguts.

Les famílies de la nostra escola són de procedències culturals, lingüístiques i socials molt diverses. Tenim un tan per cent molt elevat de famílies amb una parla diferent al català i al castellà, encara que el nombre d’alumnes d’origen hispanoamericà ha augmentat molt darrerament. La situació econòmica i social de les nostres famílies també és molt variada.