google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dimarts, 26 d’octubre de 2010

Guia del curs escolar 2010-2011

Benvolgudes famílies,


En començar aquest nou curs escolar 2010-11, l’Equip Directiu i el Claustre de mestres volem saludar-vos i donar-vos de nou la benvinguda a la nostra escola.


En aquesta guia que us fem arribar hi trobareu la informació necessària pel que fa als aspectes bàsics de l’estructura, l’organització i el funcionament de l’escola per aquest curs que ara iniciem.


També us volem animar a participar activament en totes les activitats dirigides a les famílies i que seguiu de prop l’evolució acadèmica dels vostres fills i filles.


Calendari curs 2010-2011


Segons el Departament d’Educació de la Generalitat, el calendari per aquest curs serà el següent:


Inici de les classes

7 de setembre en jornada de matí i tarda.

Vacances de Nadal

Del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011, ambdós inclosos.

Vacances d’hivern

Del 7 a l’11 de març de 2011.

Vacances de Setmana Santa

Del 18 al 25 d’abril de 2011, ambdós inclosos.

Dies festius

12 d’octubre / 1 de novembre

6 de desembre i 8 de desembre de 2010

Festes locals

29 d’octubre 2010 / 4 de febrer 2011

Dies de lliure disposició

11 d’octubre, 7 de desembre 2010 i 7 de febrer 2011

Finalització de les classes

22 de juny de 2011


Horari


Dels alumnes:

L’horari d’entrada i sortida de l’escola per als alumnes d’Educació Infantil és: de 09:30 a 13:00h i de 15:00 a 16:30h.

L’horari d’entrada i sortida de l’escola per a l’Educació Primària és: de 08:30 a 13:00h i de 15:00 a 16:30h.


De Secretaria i Direcció:

L’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 08:40 a 11:00h.

L’horari de direcció és de dilluns a dimecres de 09:30 a 10:30h amb cita concertada prèviament.


Actualització de dades:

Qualsevol variació de les dades familiars s’ha de comunicar directament, per escrit, a l’administrativa del centre i a l’AMPA.


AMPA


L’associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) és el principal instrument de participació de les famílies en el funcionament de l’escola i és molt important que tothom en formi part.

Els socis disposen de descomptes i beneficis en totes les activitats que duu a terme l’AMPA; en venda de llibres, xandalls i bata, en el servei de menjador i en el servei de guarderia.

Horari: dilluns a dimecres de 08:30 a 10:00h i dimarts de 15:00 a 16:00h.

Tf: 608276325 / 608276315


Servei de guarderia


Cal adreçar-se a l’oficina de l’AMPA per inscriure els vostres fills/es.

El servei de guarderia s’ofereix de 07:30 a 09:30h (cal un mínim de 10 alumnes).


Preu dues hores:

70€ al mes (de 07:30 o d’abans de 08:30 a 09:30h)

Preu 1 hora:

50€ al mes (de 08:30 a 09:30h)


Servei de menjador


Cal adreçar-se a l’oficina de l’AMPA per inscriure els vostres fills/es al servei de menjador fix durant tot el mes. També es poden adquirir els tiquets de menjador en paquets de 5 per dies eventuals. Aquests tiquets caldrà dipositar-los dins la bústia del menjador (al costat de la porta principal) amb les dades corresponents de l’alumne/a.


Preu menjador alumnes fixes:

6,25€ per àpat (socis AMPA)

Preu menjador alumnes eventuals:

7,50€ per àpat (socis AMPA)


Servei d’acollida matinal


Servei gratuït del Departament d’Educació només per als alumnes d’Infantil que tenen germans/es a Primària: 08:30 a 09:30h.


Banc de llibres


Aquest curs s’ha posat en funcionament el banc de llibres de la nostra escola. Està gestionat conjuntament per l’escola i l’AMPA.

És un projecte de reutilització de llibres de text d’un any per l’altre. A més de reduir les despeses econòmiques de les famílies, fomentem valors com la responsabilitat i el respecte pels llibres. També potenciem una escola sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Demaneu informació per formar-ne part.


Salut escolar


S’haurà de comunicar al centre si els alumnes tenen algun problema de salut o al·lèrgia.

En cas de malaltia infecciosa i/o contagiosa, l’alumne/a no podrà assistir al centre fins que no estigui recuperat i hagi fugit el perill de contagi.

Cal que les families prestin atenció a les circulars informatives i prenguin les mesures pertinents en cas de malalties o contagis (polls).

Se seguirà el calendari del programa de salut escolar que depèn de l’Institut Català de la Salut i el Cap del municipi que inclouen revisions dentals i vacunacions.

El centre no pot administrar cap medicament als alumnes.


Pla de consum de fruita a les escoles


El curs passat es va iniciar aquest pla que consisteix en el repartiment de fruita per esmorzar a l’alumnat de Primària durant alguns dies al mes.

Es treballarà la importància d’una alimentació variada i saludable.


Bibliopati


A l’hora del pati, els nens i nenes de Primària podran anar a la biblioteca de l’escola i prendre un llibre en préstec durant una setmana. És molt important treballar el gust per la lectura i propiciar els espais i moments per gaudir-ne.


Funcionament general del Centre.

Normes generals:


 • Els alumnes han d’entrar puntualment a l’Escola. Els pares o tutors d’aquells alumnes que arriben tard hauran d’adreçar-se a Secretaria per a justificar el retard. Es prega a les famílies que vinguin a recollir els alumnes puntualment.


 • Educació Infantil: l’entrada i sortida es realitza per la porta del carrer Maria Castillo. Els pares o familiars acompanyaran els seus fills fins les fileres de cada classe (P4 i P5 porta lateral; P3 porta principal). L’alumnat de P3 i P4 es recollirà a l’aula (per la porta del pati) i l’alumnat de P5 sortirà per la porta lateral de l’edifici d’Infantil.


 • Primària: els pares o familiars acompanyaran els seus fills fins la porta d’entrada exterior; només en cas d’urgència els pares entraran per tal de comunicar alguna cosa a la tutora o tutor.


 • L’alumnat de cicle inicial entrarà per la porta principal del carrer Rosa Sensat; l’alumnat de cicle mitjà i superior ho farà per la porta de l’extrem del mateix carrer (pati). Tots sortiran per la porta principal.


 • Preguem que no s’entri al recinte escolar a les hores d’entrada i sortida de l’alumnat.


 • Els pares o mares que vulguin que el seu fill o filla marxi sol/sola cap a casa, cal que acudeixin a Secretaria per omplir l’autorització. Cap nen/nena no marxarà sol/sola cap a casa si no es presenta prèviament l’autorització signada.


 • Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit a la tutora o tutor.


 • És obligatori que els alumnes portin tot el material escolar que se’ls demana. Les famílies han de marcar amb el nom tot el material i tota la roba de l’alumne/a.


 • El Reglament de Règim Intern de l’Escola contempla que no està permès porta sucs, batuts o aliments amb xocolata per a l’esmorzar de l’escola.


 • Cal que les famílies estiguin al cas de les circulars que portin els nens i les nenes, ja que sovint hi ha informació molt rellevant: beques i ajuts, sortides, excursions i terminis de pagament, festes i celebracions...


 • Se seguirà el règim disciplinari quan hi hagi conductes contràries a les normes de convivència.