google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dijous, 8 d’octubre de 2009

Funcionament general del Centre.

Normes generals.

--Els alumnes han d’entrar puntualment a l’Escola. Els pares o tutors d’aquells alumnes que arriben tard hauran d’adreçar-se a Secretaria per a justificar el retard.
--Primària: els pares o familiars acompanyaran els seus fills fins la porta d’entrada; només en cas d’urgència els pares entraran per tal de comunicar alguna cosa a la tutora o tutor.
--Els alumnes de C. Inicial entraran per la porta principal; l’alumnat de cicle mitjà i superior ho farà per la porta de l’extrem del carrer de Rosa Sensat (pati). Tots sortiran per la porta principal.
Es prega a les famílies que vinguin a recollir els alumnes, que ho facin puntualment.
Preguem que no s’entri al recinte escolar a les hores d’entrada i sortida.
--Els pares o mares que vulguin que el seu fill o filla marxi sol/sola cap a casa, cal que acudeixin a Secretaria per omplir l’autorització. Cap nen/nena no marxarà sol/sola cap a casa si no es presenta prèviament l’autorització signada.
--Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit a la tutora o tutor.
--És obligatori que els alumnes portin tot el material escolar que se’ls demana.
--Les famílies han de marcar tot el material i tota la roba de l’alumne/a.
--El Reglament de Règim Intern de l’Escola contempla que no està permès portar sucs, batuts o aliments amb xocolata per a l’esmorzar de l’escola.
--Cal que les famílies estiguin al cas de les circulars que portin els nens i les nenes, ja que sovint hi ha informació molt rellevant: beques i ajuts, sortides, excursions i terminis de pagament, festes i celebracions…
--Se seguirà el règim disciplinari quan hi hagi conductes contràries a les normes de convivència.