google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dijous, 8 d’octubre de 2009

El personal docent i no docent (Curs 2009 - 2010)

1. El personal docent i no docent

1.1 El claustre de mestres

Educació Infantil:
P-3 Nelly Monné/ Isabel Aguiló/ Gemma Mifsud
P-4 Judiht Pascual / Belén Martí
P-5 Lola Gonzàlez / Mònica Hubet
Suport Mª José Heras/ Cristina Ferré

Educació Primària
1r Ester Rabasó / Enriqueta del Olmo
2n Núria Tomàs / Noèlia Maldonado
3r Ester Talarn/ M. Eugènia Bové
4t Gemma Subirats/ Carme Bonet / Anna M. Martínez
5è Sergio Pedrós / Jordi Tomàs/ Nazaret Borges
6è Eila Fernández/ Frangi Gutiérrez
Suport Anna Llop / Marian Castillo/ Glòria Garriga/ Misericòrdia Torres

Especialistes
Educació Física Àlex Pulet / Sebastià Roig
Educació Musical Maria Quesada / Gemma Mifsud
Anglès Carme Olivera / Rosana Alonso
Educació Especial Maite Masagué / Victoria Garcia
Aula d’Acollida Anna Mercadé / Raquel Cáceres
Religió Raquel Fernández

Equip Directiu
Directora Anna Llop
Cap d’Estudis Marian Castillo
Secretària Glòria Garriga

1.2 Personal de Serveis i Administració
Consergeria Pascual Domingo
Administrativa Sílvia Palomar

1.3 Altres
Psicopedagoga Pilar Masdeu
Logopeda Neus Puig
Treballadora Social Rosario Moreno
Monitora Teatre Magda Hernàndez
Assessora Plàstica Anna Tiñena
Tècnica EI Laura Loran
Vetlladores Neus de Sa / Mercè Farré