google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dijous, 11 d’octubre de 2012

Personal Escola Salou Curs 2012 - 2013


1.1 El claustre de mestres
Educació Infantil:

P-3 Judiht Pascual Belén Martí
P-4 Lola Gonzàlez / Nelly Monné 
P-5 Cristina Ferré / Mª José Heras
Suport  Anna Martínez

Educació Primària

1r Núria Tomàs / Ester Rovira
2n Ester Rabasó / Enriqueta del Olmo
3r Glòria Garriga / Carme Bonet
4t Pilar Munté / M. Eugènia Bové
5è Sebastià Roig /  Vicens Jaime
6è Raquel Càceres / Gemma Subirats

Especialistes
Educació Física Àlex Pulet / Sebastià Roig
Educació Musical Pere Pons
Anglès Carmen Olivera / Rosana Alonso
Educació Especial Maite Masagué / Victòria Garcia
Religió Mercè Roig

Equip Directiu
Directora Anna Llop
Cap d’Estudis Marian Castillo
Secretària Glòria Garriga

1.2 Personal de Serveis i Administració
Consergeria Pascual Domingo
Administrativa Genisa Valero

1.3 Altres
Coordinador LIC Joan Chavarria
Psicopedagoga Pilar Masdeu
Logopeda Neus Puig
Fisioterapeuta Sònia Higueras
Treballadora Social Rosario Moreno
Monitora Teatre Magda Hernández
Assessora Plàstica Anna Tiñena
      Tècnica EI Laura Loran
      Vetlladores Neus de Sa / Mercè Farré