google-site-verification: googlecff0d7f41b1ae174.html"

dimarts, 5 de febrer de 2008

TRETS D'IDENTITAT DEL CENTRE

La societat es troba en un procés d’evolució constant, per tal d’adaptar aquest canvi a l’escola, és necessari crear un estil propi de treball escolar.

El respecte a les diferències, l’atenció a la diversitat i garantir un bon nivell educatiu en funció de les capacitats de cada alumne, són principis bàsics que l’escola té presents a l’hora de les seves concrecions curriculars i organització del centre.

És per això que:

.- L’escola ha de ser integradora i ha de tenir com a finalitat proporcionar una formació a tots els alumnes que afavoreixi l’equitativitat.
.- Ha de promoure els valors de respecte a la dignitat humana, llibertat, justícia, igualtat, democràcia, solidaritat, tolerància i defensa de la veritat.
.- Ha de potenciar una educació integral per aconseguir que els alumnes siguin capaços de cooperar i ser feliços amb les tasques realitzades, tinguin capacitat d’elecció, criteris propis i autonomia.
.- Ha de proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges instrumentals per desenvolupar les capacitats de sociabilitat, de relació i de descoberta, adequat a les seves característiques i a les seves experiències, per a la seva integració al món social i afectiu.
.- Davant la diversitat de característiques individuals dels alumnes, els i les mestres han de adequar la seva intervenció a les necessitats de cadascú, amb actituds positives, respectuoses i constructives..
- Ha de preparar els alumnes perquè, acabada l’educació primària, puguin incorporar-se als estudis de secundària.